دادگاه متهمين به همجنس بازی در مصر به تعويق افتاد!

قاضی يک دادگاه در قاهره، پايتخت مصر، محاکمه 50 نفر را که متهم به داشتن تمايلات همجنس گرايانه شده اند، به تعويق انداخته است تا وکلای متهمين بتوانند مدارک مربوط برای دفاع از موکلين خود را آماده کنند.

گزارشهای از قاهره حاکی است که 21 نفر از اين متهمان در واقع در نوامبر سال گذشته ميلادی محکوم شناخته شده بودند.


همجنس بازی تا اين اواخر در مصر به نوعی تحمل می شد. اما در ماه مه گذشته مقامات دولتی سختگيريهايی اعمال داشتند و در حمله به يک کلوب شبانه عده ايی را دستگير کردند
اما رای دادگاه امنيتی دولتی از سوی حسنی مبارک، رئيس جمهور مصر، نقض شد. او دستور داده است تا متهمين در يک دادگاه جزايی عمومی محاکمه شوند.

در دادگاه فقط وکلای متهمين حضور داشتند. متهمين تا آنجا که می تواند از حضور در انظار عمومی دوری می کنند تا کمتر مورد حمله و انتقاد رسانه های مصری قرار گيرند.

يکی از وکلای متهمين از دوباره دادگاهی کردن برخی از متهمين در حالی از اتهامات تبرئه شده اند، شکايت کرد. قاضی سپس رای به تعويق انداختن محاکمه تا ماه سپتامبر را صادر کرد.

همجنس بازی تا اين اواخر در مصر به نوعی تحمل می شد. اما در ماه مه گذشته مقامات دولتی سختگيريهايی اعمال داشتند و در حمله به يک کلوب شبانه عده ايی را دستگير کردند.

همجنس گرايی به خودی خود جرم محسوب نمی شود. متهمين به خدشه دار کردن روحيه عمومی مردم متهم شده اند.

نظريات مختلفی برای اقدامات سختگيرانه اخير دولت مصر عنوان می شود؛ از جمله اينکه به دليل وجود اينترنت گروههای همجنس باز در مصر بيش از هر زمان ديگر در جامعه مشهود هستند.

از سوی ديگر گفته می شود اين اقدامات به منظور راضی کردن روحانيون مسلمان کشور است تا به نحوی ذهن آنها از 15000 فعال اسلامی که در زندانهای مصر حبس هستند و گفته می شود که به بسياری از آنها اتهامات رسمی نيز وارد نشده است، منحرف شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید