اينم چند تا سر تيتر ديگه !!

پس از سالها انتظار انتقال مركز سياسي از تهران عملي مي شود
رئيس جمهوردر ديدار شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها: مشكل نظام در جايي است كه تشكيلات و هسته هايي به دور از نظارت و نياز به پاسخگويي كار مي كنند

موافقت وزارت امور خارجه با حضور يك نماينده مجلس در مذاكرات خزر

تصويرگران در پاسخ به متن فراخوان پنجمين جشنواره تصويرگرى كتاب كودك : دنيا به تصويرگران ايراني مي بالد

رئيس مجلس : مشكل بزرگ ما اين است كه نان را به نرخ روز مي خوريم

در مسابقه بين المللي هنرهاى تجسمي پاريس : عمو زنجيرباف دوم شد

با تصويب كميسيون امنيت ملي اعضاي شوراي شهر تهران به 75 نفر افزايش يافت

مجوز فعاليت 5 شركت اروپايي در ايران صادر شد

6 ميليارد تومان براي مرمت آثار تاريخي تهران اختصاص يافت

تحليل رويتر از رسانه هاي ايراني: اينترنت جايگزين روزنامه ها مي شود

همايش بررسي مدرسه هاي هوشمند در تهران برگزار شد

/ 0 نظر / 30 بازدید