********و اما چند سر تيتر جالب ! ********

استقرار ضد هوايي روي ساختمانهاي بزرگ دولتي! انشالله که خیر باشه !!
جوانان خراسان در حال مسلح شدن هستند ! این هم از عصر ۲۰۰۲ و آزادی !!
گسترش بحران در شهرداري تهران ! بله این هم از عواقب الگانز سوار شدنه دیگه!!
اقتصاد جمهوري اسلامي در لبه پرتگاه ! اهه فکر کردی !!
جوانان سبزوار يك بسيجي را از كوه به پايين پرتاب كردند !!!!!!!!!!!!!!!
عمليات مسلحانه جوانان تهران در خيابان آزادي ! الو الو اینجا تگزاسه !!

/ 0 نظر / 17 بازدید