عمل جراحی زبان برای يادگيری زبان ؟

020801_tongue300.jpg
عمل جراحی پس از بی حسی موضعی انجام می شود

تعداد چينی هايی که زبان خود را عمل می کنند تا انگليسی را بهتر صحبت کنند رو به افزايش است.

جراحان می گويند که با يک عمل کوچک بپمار می تواند تقريبا بلافاصله تلفظ انگليسی خود را بهتر کند.

در حاليکه چين می کوشد بيش از پيش وارد صحنه بين المللی شود، مردم آن نيز به شدت مصممند که در صحبت کردن زبان انگليسی ماهر شوند.


حتی پس از عمل هم، افراد بايد تمرين تلفط کنند
اين عمل جراحی ساده و سريع است: با استفاده از بی حسی موضعی ماهيچه زير زبان را می برند، که البته ممکن است کمی با درد همراه باشد!

دکتر "چو جيان"، جراح پلاستيک، با صف درازی از کسانی روبرست که به او التماس می کنند با اين عمل زبان آنها را برای تلفظ صحيح کلمات انگليسی آزاد کتد.

وی می گويد: "بسياری از مردم برای اين عمل جراحی به ما رجوع می کنند و اميدوارند که به توانند تلفظ انگليسی خود را بهتر کنند، چون يا در حال گذراندن امتحانات مترجمی هستند، يا می خواهند به خارج بروند يا می خواهند در همين جا برای يک شرکت خارجی کار کنند."

دکتر چو به بيشتر مراجعان خود می گويد که احتياجی به اين عمل ندارند، زيرا با انجام دادن تعدادی ورزش های خاص می توانند همان نتيجه را به دست آورند.

او می افزايد: "زبان خيلی از مردم مشکلاتی دارد که تلفظ کلمات را برای آنها مشکل می کند. اما آنها از بابت تلفظ زبان چينی شان نگران نيستند و هرگز به فکر اين عمل نمی افتند."

"ولی وقتی شروع می کنند به يادگرفتن زبان انگليسی فکر می کنند که اين عمل بسيار مهم است و به ما رجوع می کنند."

فشار والدين

"دينگ دينگ" يک پسر هفت ساله است که اخيرا اين عمل روی او انجام گرفته است.

دينگ دينگ پسر با هوش و سرزنده ايست. ولی دبستانی که درس های آن به دو زبان چينی و انگليسی تدريس می شود او را برای تحصيل در اين مدرسه نپذيرفت زيرا تلفظ انگليسی او به اندازه کافی خوب نبود.


تلفظ دينگ دينگ به اندازه کافی خوب نبود
پدر و مادر او به همين علت تصميم گرفتند که اين عمل جراحی برای آينده او مهم است. پدر او معتقد است که با بازشدن درهای چين به روی جامعه بين المللی کسانی که نتوانند درست انگليسی صحبت کنند بازنده اند.

کسانی که اين عمل بر روی آنها انجام می گيرد باز هم بايد ورزش های مخصوصی انجام دهند تا به نتيجه مطلوب برسند و به همين علت هنوز معلوم نيست که آيا عمل دينگ دينگ موفقيت آميز بوده است يا خير.

در شانگهای حتی آقتاب سوزان روز يکشنبه هم مردم را از جمع شدن در "پارک ملت" برای تمرين زبان انگليسی باز نمی دارد. همه با جديت با يکديگر انگليسی حرف می زنند تا زبانشان بهتر شود.

ولی سئوال اين است که کدام روش مفيدتر است.

کسانی که دنباله روی روش های سنتی هستند معتقدند که اين عمل جراحی هم وقت تلف کردن است هم پول بيهوده خرج کردن.

/ 0 نظر / 185 بازدید