سر تيتر های جالب !!

در روز خبرنگار دو روزنامه " آيينه جنوب و روزنامه منتشر نشده روز نو" توقيف شد

دو عضو شوراي شهر تهران: ملك مدني با هلي كوپتر به مناطق تهران مي رود

دومين همايش فصلي خانه احزاب برگزار شد

شبكه اطلاع رساني جوانان ايران " آينا " راه اندازي شد

اعظم طالقاني: 80 در صدمردم معتقدند حاكميت كشور ، حقوق مردم را رعايت نكرده است

طرح افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي منتظر موافقت وزير راه است

در جلسه مناظره دومين همايش فصلي خانه احزاب رخ داد؛ تعدادي از نمايندگان احزاب به نشانه اعتراض به حضور بهزاد نبوي جلسه را ترك كردند

با تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي : هنرمندان ازكارافتاده ، حقوق مستمرى مي گيرند

دستگاه “تصفيه‌ي الكتريكي فلزات به روش سرباره” در جهاد دانشگاهي واحد تهران ساخته شد

كود بيولوژيك فسفات” از سوي گروه پژوهشي ميكروبيولوژي جهاد دانشگاهي واحد تهران ساخته شد

/ 0 نظر / 25 بازدید