جرج بوش به روسای شرکتها هشدار داد

020730_bush300.jpg
پرزيدنت بوش: قانون شکنان 'افشا و مجازات' خواهند شد

جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، لايحه تازه ای را امضا کرد که هدف آن مبارزه با سواستفاده های حسابداری شرکت های آمريکايی است.

اين قانون به دنبال رسوايی مالی شرکت های عظيمی مانند "انرون" و "ورلدکام" توسط کنگره تصويب شده بود.

قانون تازه مجازات های سنگين تری برای مديران شرکت هايی که تخلف می کنند تعيين می کند و منابع مالی "اس ايی سی"، نهاد دولتی ناظر بر عملکرد مالی شرکت های آمريکايی و "وال استريت" مرکز بورس آمريکا را گسترش می دهد.
اين قانون همچنين يک هيات تازه برای نظارت بر صنعت حسابداری تشکيل می دهد.

آقای بوش گفت که اين قانون به صاحبان و مديران شرکت ها که قصد فعاليت های غيرقانونی را دارند پيام می دهد مراقب رفتار خود باشند، چون "افشا و مجازات" خواهند شد.

وی گفت: "هيچ هيات رئيسه ای در آمريکا بالاتر يا فراتر از قانون نيست."

تدابير تازه

يک "هيات نظارت بر حسابداری عمومی" تشکيل خواهد شد که کار آن نظارت بر عملکرد حسابرسان شرکت های عمومی (دارای سهام در بازار بورس) خواهد بود.

قوانين تازه، برخلاف مقررات قبلی، روسا و مديران شرکتها را در زمينه خطاهای مالی آن شرکت مسوول می شناسد و در صورت اثبات تخلف به زندان های سنگين مجازات می کند

020730_bush150.jpg

سرمايه گذاران اعتماد خود را به شرکت های آمريکايی از داده اند
آقای بوش گفت: "در پی حوادث 11 سپتامبر اجازه نداديم ترس اقتصاد ما را تضعيف کند. همينطور اجازه نخواهيم داد کلاهبرداری آن را تضعيف کند."

وی افزود که اين قانون به تک تک مردم آمريکا می گويد: "استاندارد اخلاقی برای شرکت های آمريکا با استانداردهايی که در مورد سايرين به کار می رود تفاوتی نخواهد داشت."

اين طرح ابتدا از سوی سناتور دمکرات "پل ساربانز" مطرح شد و از لايحه ای که توسط کاخ سفيد مطرح شده بود سختگيرانه تر بود.

نسخه نهايی اين قانون هفته گذشته توسط هر دو شاخه کنگره، مجلس نمايندگان و سنا، به تصويب رسيد و برخی اظهار کردند که جرج بوش چاره ای جز امضای آن نخواهد داشت.

"جان کافی" استاد حقوق دانشگاه کلمبيا که در تهيه اين لايحه به اعضای دمکرات مجلس سنا کمک کرد گفت: "فکر نمی کنم وی (بوش) بتواند اعتبار اين مصوبه را به خود نسبت دهد."

"فکر می کنم آنها (کاخ سفيد) تا جايی که توانست در مقابل آن مقاوت

/ 0 نظر / 19 بازدید