هشدار وزير اطلاعات ؟

معاون پارلماني وزير كشور خبر داد: هشدار وزير اطلاعات درباره گسترش حركتهاى تفرقه انگيز مذهبي!!
معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور گفت : وزير اطلاعات در جلسه اخير دولت درباره خطر گسترش حركتهاى تفرقه انگيز مذهبي اظهار نگراني كرده و هشدار داده است؟
البته وزارت كشور پيش از اين نيز در مقاطع مختلف به دستگاه هاى مسئول هشدار داده بود سيدمحمود ميرلوحي؛با اظهار بي اطلاعي از اين كه آيا در اين زمينه كساني هم دستگير شده اند، گفت :؛ همان طور كه وزير اطلاعات توضيح داد، دستها و جريان هايي هستند كه اخيرا با انتشار كتابهايي در سطح گسترده به اختلافات دامن مي زنند و مي خواهند همه زحماتي را كه حضرت امام (ره )؛ براى وحدت شيعه و سني كشيده بود، مخدوش كنند.؛

/ 2 نظر / 20 بازدید
سرزمين هيچکس

از اينکه لوگوی ما رو برداشتی خيلی خيلی متشکريم !باز هم از اين لطف ها در حق ما بفرماييد :(ما هم ديگه باهات قهريم

كامران بهروزي

پنجشنبه 7 شهريور 7024 آريايي-ميتراييبا درود! از وبلاگ«براندازي» ديدن كن. إ در آنجا هم خبر هست.