يک خبر داغ از فرودگاه مهرآباد !!

كشف حجاب در فرودگاه مهرآباد
روزنامة جمهوري اسلامي، نسبت به عدم رعايت حجاب توسط سه زن جهانگرد فرانسوي كه سه‌شنبه شب وارد تهران شده است بشدت اعتراض كرد و نوشت: سه زن جهانگرد فرانسوي كه سه‌شنبه شب همراه گروهي از فرانسيوان با پرواز ايران‌اير از پاريس به تهران آمده بودند هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد با ظاهر غربي!! و زننده! بدون روسري با دامن كوتاه و بدون شلوار وارد سالن گمرك پايانة شماره دو شدند!! به هنگام ورود اين زنان جمعيت حاضر در سالن بويژه بانوان با تعجب و حيرت به آنان نگاه مي‌كردند!

روزنامة جمهوري اسلامي كه سخت از به خطر افتادن اسلام بخاطر لباس زنان فرانسوي جهانگرد نگران شده است به نقل از يكي از بانوان كه همراه همسرش منتظر مسافران خود بوده است نوشت: براي دقايقي در شك و ترديد قرار گرفتم كه آيا در يكي از فرودگاههاي اروپا هستم يا در فرودگاه مهرآباد نشسته‌ام! آيا مسئله جذب جهانگرد بايد بهانه‌اي براي زيرپا گذاشتن ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي كشورمان باشند!! چه كسي مجوز كشف حجاب مسافران خارجي را صادر كرده است؟!!

/ 0 نظر / 29 بازدید