استقبال بانوان از جشن موسيقی ؟

با گذشت 4 روز و اجراي 8 برنامه موسيقي : استقبال 4هزار بانو از جشن موسيقي «گل ياس »

موسيقي بانوان رو به رشد است ، اما تا رسيدن به ايده آل ها فاصله دارد. شعله کردنژاد، سرپرست گروه موسيقي «ويان » با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت متاسفانه امکانات کمي در اختيار بانوان قرار دارد و همين مساله به موسيقي بانوان لطمه مي زند. او برگزاري جشنواره موسيقي «گل ياس » ويژه بانوان را مثبت ارزيابي کرد و گفت : اما بايد سطح کيفي جشنواره ارتقائ بيابد. به گفته او، برگزاري جشنواره موسيقي «گل ياس » از يکسو، باعث افزايش رقابت بين بانوان اهل موسيقي شده و از سوي ديگر، توجه جامعه را نسبت به موسيقي بانوان بيشتر کرده است . استقبال 4هزار نفري: نزديک به 4هزار نفر از جشنواره موسيقي بانوان ديدن کرده اند. زيبا داوودي ، مدير کميته هنري جشنواره «گل ياس » با اعلام اين خبر به خبرنگار ما گفت : استقبال مردم از چهارمين دوره اين جشنواره نسبت به دوره هاي گذشته بسيار چشمگير و قابل توجه است . آذربايجان نيامد گروه موسيقي آذربايجان که قرار بود در بخش بين المللي جشنواره موسيقي «گل ياس » شرکت کند، به دليل نداشتن آمادگي از حضور در اين جشنواره خودداري کرد. به گفته دبير اجرايي جشنواره ياد شده ، سفارت آذربايجان دليل اين مساله را مشکلات اداري دانسته است . قرار بود اين گروه امروز به اجراي برنامه بپردازد که با حضور نيافتن گروه آذربايجاني گروه موسيقي «ژيوار» از سنندج در جدول ، جايگزين آن مي شود. دف نواز 7ساله :جوانترين شرکت کننده جشنواره موسيقي بانوان ، يک دختر 7ساله است . اين نوازنده دف که کرشمه غريب نژاد نام دارد، در گروه «چهل دف » به اجراي برنامه پرداخته است

/ 1 نظر / 53 بازدید
سهيل م

آيا هنوز هم فكر مي كنيد از موسيقي زنان چيزي هم باقي مانده است. من كه فكر نمي كنم.