حملات هوايی به عراق کافی نيست

دونالد رامزفلد، وزير دفاع آمريکا، گفته است که حملات هوايی عليه عراق برای نابود کردن تسليحات کشتار جمعی آن کشور کافی نخواهد بود.

آقای رامزفلد در حالی از عمليات عليه عراق سخن می گويد که رسانه های جهان همچنان به حدس و گمان در مورد احتمال حمله آمريکا به عراق ادامه می دهند.

وزير دفاع آمريکا، که در يک کنفرانس مطبوعاتی در ويرجينيا سخن می گفت، اضافه کرد که بخش بزرگی از مراکز نگهداری تسليحات شيميايی، ميکروبی و هسته ای عراق در عمق زمين قرار دارد و نابودی آنها آسان نيست.


رولف اکيوس کشورهای خارجی را به بهره برداری از ماموريت بازرسی تسليحاتی عراق متهم کرده است
رييس جمهوری و وزير دفاع آمريکا اخيرا از گزارش روزنامه ها در مورد طرح های آمريکا عليه عراق شديدا انتقاد کرده و گفته اند انتشار اين قبيل گزارش ها می تواند جان سربازان آمريکايی را به مخاطره اندازد.

همزمان، "داگلاس فيث"، معاون وزارت دفاع آمريکا، در مصاحبه ای با روزنامه بريتانيايی تايمز مالی گفت که صدام حسين، رهبر عراق، از ادامه درگيری بين اسرائيل و فلسطينيان بهره برداری می کند تا توجه جهانيان را از ادامه برنامه توليد تسليحات کشتار جمعی و حمايت آن کشور از تروريسم منحرف سازد.

قرار است ملک عبدالله، پادشاه اردن، روز سه شنبه، 30 ژوئيه، وارد آمريکا شود و انتظار می رود در ملاقات های خود با مقامات آن کشور، هشدارهای قبلی خود عليه حمله نظامی آمريکا به عراق را تکرار کند.

بازرسی تسليحاتی

همزمان، رولف اکيوس، رييس سابق گروه بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق، علنا ايالات متحده و تعدادی ديگر از کشورها را متهم کرده است که می کوشيدند از ماموريت اين گروه به نفع مقاصد سياسی خود بهره برداری کنند.

آقای اکيوس، که يک ديپلمات سوئدی است، در مصاحبه با راديو سوئد گفته است که ايالات متحده در صدد برآمده بود اطلاعاتی را در مورد سازماندهی سرويس های امنيتی عراق به دست آورد.

وی افزود که آمريکاييان همچنين می کوشيدند از طريق گروه بازرسی تسليحاتی، به اطلاعاتی در مورد محل صدام حسين، رييس جمهوری عراق، دست يابند.

در گذشته هم اتهامات مشابهی، بخصوص از سوی دولت عراق، عليه ماموران بازرسی تسليحاتی عراق مطرح شده بود.

رييس سابق گروه بازرسی تسليحاتی سازمان ملل گفته است که وی توانايی مقاومت در برابر اعمال فشار از سوی کشورهای مختلف را داشته است.

رولف اکيوس گفت که تلاش هايی هم برای ايجاد بحران از طريق گروه بازرسی صورت گرفته بود.

به گفته وی، هدف از اين تلاش ها، برای زمينه سازی برای مداخله نظامی مستقيم بود.

آقای اکيوس روسيه را نيز متهم کرده است که در صدد بهره برداری از ماموريت گروه بازرسان تسليحاتی برآمده بود.
/ 0 نظر / 18 بازدید