چند سر تيتر ؟

رئيس جمهور جفاست كه تحت نام شهيد توجيه گر برخي اعمال باشيم؟

حاتمي كيا با تكذيب خبر روزنامه آفرينش : مي خواهند با نام من همكاري با خرداديان را شروع كنند

رضا خاتمي: سكوت رئيس جمهور انتخاب بين "بد" و" بدتر " است

/ 0 نظر / 24 بازدید