۱۲ سپتامبر اعلام جنگ خليج فارس ؟

خبرگزاري‌های جهان برای اجلاس سالانه سازمان ملل متحد در روز 12 سپتامبر اهميت بسيار قائل شده و آن را سرآغاز فصل جديدی در مناسبات بين‌المللي ارزيابی كرده‌اند. قرار است در اين روز جورج بوش رئيس جمهور امريكا در باره استراتژی نظامی امريكا در جهان سخنرانی كرده و ضرورت حمله نظامی به عراق را تشريح كند.

رئيس جمهور امريكا، در آستانه اين اجلاس با اعضای كنگره امريكا ملاقات كرد و سپس در يك مصاحبه خواهان تشكيل يك اتحاد جنگی با برخي كشورهای اروپائی با حضور روسيه و ژاپن شد.

همزمان با اين تحولات، خبرگزاري‌هاي جهان از آماده شدن يكصد هواپيماي جنگی امريكا برای انتقال به خليج فارس خبر دادند.

نگرانی و مقاومت كشورهای اروپائی در برابر تهاجم نظامی امريكا به عراق بتدريج برخی محافل مطبوعاتی و سياسی اروپا و كشورهای خاورميانه عربی را به اين نتيجه رسانده‌است كه رهبران اين كشورها نگران رويدادهائی مهم‌تر از تهاجم نظامي به عراق هستند. اصطلاح "ژئواستراتژي" جديد امريكا در خليج فارس و خاورميانه كه بتدريج در برخي مطبوعات مطرح مي‌شود معطوف به اين نگرانی است. برخی محافل سياسی عربي حتی از تقسيمات جديد در جغرافياي منطقه خليج فارس سخن به ميان آورده‌اند، از جمله در باره احتمال تقسيم عربستان سعودی به سه قسمت. به موجب حدس و گمان‌هائی كه دراين رابطه زده مي‌شود بخش عمده نفت خيز عربستان سعودي، بموجب يك سابقه تاريخی به كشور اردن وصل خواهد شد و در عوض كشور اردن بخشی از خاك خود را دراختيار اسرائيل خواهد گذاشت تا اين كشور بتواند به خليج فارس نزديك‌ شود. رويدادی كه با حمله نظامی به عراق و تقسيم احتمالی اين كشور مي‌تواند اسرائيل را مستقيما به خليج فارس وصل كند! تمامی اين احتمالات درجهت سلطه امريكا بر نفت حوزه خليج فارس و ماوراء قفقاز است كه اروپای واحد را بعنوان مصرف كننده نفت اين منطقه بشدت نگران كرده‌است.

خطر در خوزستان
درهمين حال، برخی مطبوعات كشورهاي كوچك خليج فارس، از جمله بحرين مطالب جديدی را در باره سابقه عربي خوزستان ايران منتشر مي‌كنند. اين گزارش‌ها و احتمالات آينده در منطقه، همزمان شده‌است با فعال شدن شيوخ و سران قبائل عرب در شهرهاي خوزستان و بويژه در اهواز.

كشف يك شبكه جاسوسی كه اخيرا از سوي وزارت اطلاعات و امنيت صورت گرفت و متعاقب آن افشاگري‌های توام با هشدار صريحی كه پيرامون فعاليت‌هاي نوين حجتيه برای فراهم ساختن زمينه جنگ‌های مذهبی در ايران مي‌شود نمي‌تواند با مسائل جاري درخوزستان بي‌ارتباط باشد.

شركت يا عدم شركت خاتمي؟
حضور خاتمی در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد و سخنرانی دراين اجلاس، به مجموعه دلائل و شواهد بالا از اهميت بسزائی برخوردار است، بويژه اگر بخشی از سخنرانی جورج بوش در ارتباط با ايران بعنوان يكی از كانون‌هاي تروريسم جهانی و نقض كننده حقوق بشر در ايران باشد. اين درحالی است كه گفته مي‌شود خاتمی برای اين سخنرانی و اساسا شركت در اين اجلاس خواهان تضمين‌هائی در راس حاكميت جمهوری اسلامی برای همسوئی و همآهنگی با وی در زمينه سياست‌هاي داخلی شده‌است. اين سياست‌ها نيز عمدتا معطوف به حقوق‌بشر، آزادي‌ها و پرهيز از هرگونه اقدام تبليغاتی و يا عملياتی است كه جمهوری اسلامی را بعنوان كشوری حامی تروريسم، عامل تروريسم و ناقض حقوق بشر در داخل ايران بشناساند

/ 2 نظر / 56 بازدید
amir

لطفا منباء اخبار خود را ذكر كنيد

ي ايراني

عربها را بكنيد بعد بكشيد تا هوس جدايي از ايران را در خوزستان نكنند.