افشاي اسرار محرمانه‌ي شوراي امنيت ملي !!!

نماينده‌ي ماكو در مجلس ششم معتقد است كه اقدام صاحب امتياز روزنامه‌ي توقيف شده‌ي نوروز كه در راس كميسيون امنيت ملي قرار دارد، ضد امنيت ملي مي‌باشد و روي اين اصل قانون مجاز است تا تعيين تكليف از انتشار اين روزنامه جلوگيري كند.
محمد عباسپور، نماينده‌ي ماكو در خانه‌ي ملت در گفت و گو با ايسنا افزود: چنين اقدامي از صاحب‌امتياز روزنامه‌ي نوروز كه زماني از دانشجويان پيرو خط امام(ره) بوده و به عنوان يك نيروي حزب‌اللهي افراطي تند در گذشته عمل مي‌كرده جاي تاسف دارد.
وي ادامه داد: افشاي اسرار محرمانه‌ي شوراي امنيت ملي در روزنامه‌اي كه صاحب امتياز آن در راس كميسيون امنيت ملي است بعيد مي‌باشد.
نماينده‌ي مردم ماكو و چالدران به بيانيه‌ي سپاه اشاره كرد و گفت: هيچ موردي كه بتواند از آن شائبه و شك و ظن سياسي برآيد كه بيانيه‌ي سپاه، مربوط به يك فرد يا دسته‌ي سياسي است وجود ندارد.
وي افزود: اگر با ريزترين ذره‌بين‌هاي سياسي و نگاهي سوءنظرانه نيز به اين بيانيه نگاه شود باز هم هيچ موردي كه ارتباط اين بيانيه را با يك گروه سياسي بيان كند مشاهده نمي‌شود.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: بيانيه‌ي سپاه پاسداران در جهت مقابله و دفاع از آرمان‌هاي نظام و امنيت آن بوده است. چرا كه بر اساس اصل 150 قانون اساسي، سپاه حافظ امنيت و دستاوردهاي انقلاب و كشور مي‌باشد.
عباسپور، سوق دادن بيانيه به يك جريان را هماهنگي با تهديدات بوش ارزيابي كرد و گفت: هر شخصيت سياسي در اين مقطع اگر بخواهد منافع كشور را زير سوال ببرد، در واقع با آمريكا هماهنگي كرده و به او كد داده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید