خودكشي سرباز جوان در برج ديده‌باني !

يك سرباز وظيفه نيروي انتظامي حين نگهباني در برج ديده‌باني خود را كشت.

به گزارش خبرنگار گروه حوادث ايسنا، شب گذشته، اين سرباز زماني كه در برج ديده‌باني يكي از پادگانهاي تهران در حال نگهباني بود، با اسلحه ژ ـ3 تيري بر سر خود شليك كرد

اين سرباز 19 ساله لحظاتي بعد جان باخت

به دستور همتيار، قاضي كشيك جنايي، جسد جوان به پزشكي قانوني منتقل شد

/ 0 نظر / 21 بازدید