متن کامل شکايت ابراهيم نبوي از شمس الواعظين

مقام محترم شعبه محترم مکان قضائی
احتراما اين جانب شکايت خود را مبنی بر اقدام به کلاهبرداری و خيانت درامانت در حق اين جانب سيد ابراهيم نبوی؛ نويسنده روزنامه سابق جامعه؛ توسط شخص موسوم به باصطلاح ماشاالله شمس الواعظين ؛ سر دبير روزنامه جامعه؛ اعلام ميدارم .
بر اساس اعترافات جناب آقای سيامک پورزند ؛ ظاهرا از شخصی موسوم به بیل کلینتون و یا شخصی موسوم به رضا پهلوی ؛ مقادیری وجه نقد به صورت دلار آمریکا اخذ نموده تا به ما عناصر مزدور استکبار جهانی بدهد ؛ اما گویا آقای شمس الواعظین ؛ وجوه مذکور را دريافت نموده و به اين جانب تحويل نداده است .
لذا خواهشمند است به اين مزدور فريب خورده رحم نموده و دستور فرمائيد تا جناب شمس الواعظين ظالم و مستکبر ؛ مواجب معوقه اين جانب را بدهند ؛ تا بتوانم کما فی السابق در خدمت به اهداف عاليه استکبار جهانی تلاش نمايم .
سيد ابراهيم نبوی
رونوشت : دفتر کاخ سفيد سابق - برسد به دست آقای بيل کلينتون
دفتر رضا پهلوی - واحد امور مالی
کليه مطبوعات و جرايد کثير الانتشار و قليل و انتشار
ايسنا

/ 0 نظر / 30 بازدید