كارگردان شازده احتجاب از كارگرداني محروم شد !

دادگاه 1508 مجتمع قضايي ارشاد در تهران روز شنبه علي رفيعي كارگردان نمايش “شازده احتجاب” را به دو سال محروميت از كارگرداني به شكل تعليقي و پرداخت يك ميليون و پانصد هزار تومان جريمه محكوم كرده است. آقای رفيعی گفت كه تقاضاي تجديد نظر كرده است ، محتوای شازده احتجاب كه بر پايه كتابي با همين نام اثر زنده ياد هوشنگ گلشيري است ، باعث محكوميت او شده است . احضار و محكوميت هاي اخير اهل فرهنگ ، هشدار جدي تلقي مي شود .
اينم آزادی !!! اصلا ولش کن بابا .

/ 0 نظر / 24 بازدید