بازم به ترکيه؟؟

لغو حکم اعدام در ترکيه
020802_turkey300.jpg
ممکن است حکم اعدام در باره آقای اوجلان انجام نشود

پارلمان ترکيه به لغو حکم اعدام در اين کشور رای داده است.

پس از گذشت يک ماه بحث و تبادل نظر در اين باره پارلمان ترکيه بالاخره تصميم گرفت تا حکم اعدام را لغو نمايد. البته اين حکم در زمان جنگ و يا زمانی که خطر جنگ وجود دارد نافذ نخواهد بود.

حاميان حکم اعدام در اين کشور آن را اراده دولت کشور در مبارزه با "تروريسم" می دانند در حاليکه مخالفان حکم اعدام آن را نوعی سبوعيت و عقب ماندگی حکومت عنوان کرده اند.

حزب اقدام ملی که بزرگترين حزب در پارلمان ترکيه است اعدام عبدالله اوجلان-- رهبر حزب کارگران کردستان ترکيه که در بازداشت بسر می برد-- را به عنوان محور تبليغاتی خود در انتخابات سال 1999 قرار داد.

اعضای حزب در پارلمان گفتند که خانواده های کسانی که در عملياتهای مختلف حزب کارگران کردستان ترکيه کشته شده اند جلسات پارلمان در باره حکم اعدام را زير نظر دارند.

اما اين اظهارات نيز نمايندگان را تحت تاثير قرار نداد.

سياستمداران ترکيه می دانند که لغو حکم اعدام يکی از شرايط اصلی ورود اين کشور با اتحاديه اروپا است.

اکنون مباحث ديگر در خصوص اصلاحات آغاز خواهد شد که مهمترين آنها لغو ممنوعيت استفاده از زبان کردی در آموزش و يا در رسانه ها است.

/ 0 نظر / 21 بازدید