حضور زنان در اجتماع؟

نازيلا می گويد: فكر می كنم اين جريان با تظاهرات عليه رژيم، عليه رژيم شاه، شروع شد. زنها خيلی فعاليت می كردند. در تمام تظاهرات زنها حضور داشتند. بنا بر اين نمی توان انتظار داشت كه بعد از يك انقلاب واقعی زنها بروند در خانه بنشينند و به پخت و پز و دوخت و دوز مشغول بمانند. ديگر به چنين زندگی ای تن در نخواهند داد. اين زنها از نقشهای سنتی خودشان در همان دوره پيش از انقلاب هم ناراضی بودند، چه رسد به بعد از انقلاب.

عجيب آنكه قدرت يافتن زنان نتيجه انقلابی بوده است كه به رهبری عده ای روحانی ريشدار سالخورده صورت گرفت. اما اكنون، هنگامی كه در خيابانهای تهران قدم می زنيد، به ويژه دو چيز كاملا چشمگير است، يكی حضور نمايان زنها كه آشكارا مقررات حجاب اسلامی را نديده می گيرند، آرايش غليظ و زينت آلات گران قيمت دارند، با روسريهای رنگارنگ، كه بيشترشان آن را تا نيمه سر به عقب می برند

/ 0 نظر / 18 بازدید